top of page

Guide till Dalslands Fåglar

Den perfekta guiden till Dalslands fåglar!

 

"det er en rigtig fin guide du har lavet. Den vil jeg få stor glæde af. Hidtil har jeg kun konsentreret mig om området nord for Bengtsfors, som for en dansker er et fantastisk fugleområde. Nu er jeg tillige så småt begyndt at besøge Lunnebomossen"

- Lauge Fastrup, Danmark -

 

Det finns fortfarande kvar böcker om de dalsländska fågellokalerna och den dalsländska fågelfaunan. Guide till Dalslands fåglar beskriver de bästa fågellokalerna i Dalsland och fågelarternas förekomst i landskapet. Totalt 232 sidor.

 

I lokalguiden behandlas etthundra lokaler med en kort beskrivning av området, vilka arter som kan ses där och under vilken tid på året. En vägbeskrivning ges också. Artförteckningen redovisar statusen hos de 293 fågelarter som anträffats i Dalsland. För flertalet arter ges en detaljerad beskrivning av var arten finns samt dess historik i landskapet. Alla fynd av de ovanligaste arterna presenteras. Boken vänder sig till fågelskådare, naturintresserade och personer intresserade av sin närmiljö.

 

Beställ genom att ringa eller SMS:a till Per Karlsson Linderum på 0725136029.

 

Pris endast 150 kr exklusive frakt.

bottom of page